Blue Red Green

Tag Archives: các gói cước cáp quang

Lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại huyện Đan Phượng – Hà Nội

Lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại huyện Đan Phượng – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Hoàn Kiếm – Hà […]

Báo giá cáp quang Viettel tháng 07 tại huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Báo giá cáp quang Viettel tháng 07 tại huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Chương Mỹ – Hà Nội, […]

Khuyến mại lắp mạng cáp quang tại huyện Ba Vì – Hà Nội

Khuyến mại lắp mạng cáp quang tại huyện Ba Vì – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại huyện Ba Vì – Hà Nội, […]

Cáp quang Viettel siêu rẻ tháng 07 tại huyện Từ Liêm – Hà Nội

Cáp quang Viettel siêu rẻ tháng 07 tại huyện Từ Liêm – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại huyện Từ Liêm – Hà Nội, […]

Báo giá lắp mạng cáp quang Viettel tại thị xã Sơn Tây – Hà Nội

Báo giá lắp mạng cáp quang Viettel tại thị xã Sơn Tây – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại thị xã Sơn Tây – Hà […]

Khuyến mại lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại quận Hà Đông – Hà Nội

Khuyến mại lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại quận Hà Đông – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Hà Đông – Hà Nội, […]

Lắp mạng Viettel tháng 07 tại quận Thanh Xuân – Hà Nội

Lắp mạng Viettel tháng 07 tại quận Thanh Xuân – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Thanh Xuân – Hà Nội, […]

Khuyến mại lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại quận Hoàng Mai – Hà Nội

Khuyến mại lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại quận Hoàng Mai – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Hoàng Mai – Hà Nội, […]

Báo giá cáp quang Viettel tại quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Báo giá cáp quang Viettel tại quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Hai Bà Trưng – Hà […]

Lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại quận Đống Đa – Hà Nội

Lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại quận Đống Đa – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Đống Đa – Hà Nội, […]

Báo giá lắp mạng Viettel tháng 07 tại quận Cầu Giấy – Hà Nội

Báo giá lắp mạng Viettel tháng 07 tại quận Cầu Giấy – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Cầu Giấy – Hà Nội, […]

Khuyến mại lắp mạng Viettel tại quận Long Biên – Hà Nội

Khuyến mại lắp mạng Viettel tại quận Long Biên – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Long Biên – Hà Nội, […]

Lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại quận Tây Hồ – Hà Nội

Lắp cáp quang Viettel tháng 07 tại quận Tây Hồ – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Tây Hồ – Hà Nội, […]

Khuyến mại lắp mạng Viettel tháng 07 tại quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Khuyến mại lắp mạng Viettel tháng 07 tại quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Hoàn Kiếm – Hà […]

Báo giá lắp mạng Viettel tháng 07 tại quận Ba Đình – Hà Nội

Báo giá lắp mạng Viettel tháng 07 tại quận Ba Đình – Hà Nội

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel mới ra chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 16/06 – 31/07/2013, cho quý khách hàng tại quận Ba Đình – Hà […]Cap Quang Viettel